Slávnosť sv. Petra a Pavla a birmovka v Kujbyševe

Slávnosť sv. Petra a Pavla a birmovka v Kujbyševe

Tak ako každý rok sme 29. júna oslávili sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, patrónov našej farnosti.

Prvýkrát sme ho slávili spolu so Slovákom otcom Andrejom Ferkom, generálnym vikárom nášho biskupa Jozefa Wertha.

V sobotu doobeda udelil sviatosť birmovania naším štyrom veriacim v dedine vzdialenej 30km od Kujbyševa, v Cuklajde. Na večernej svätej omši v Kujbyševe nás o. Andrej povzbudil a upevnil v nasledovaní viery našich apoštolov. Po svätej omši bolo prichystané pohostenie pre všetkých našich veriacich a nechýbal chutne pripravený šašlík. Ďalšia čas programu pozostávala zo scénky, piesní a básničky. V programe sme vystúpili aj my sestry. Zaspievali sme po slovensky jednu ľudovú a náboženskú pesničku.

V nedeľu 30. júna pokračovali oslavy sv. Petra a Pavla a o. Andrej udelil ešte trom naším veriacim sviatosť birmovania.

Potešilo nás, že o. Andrej prakticky poukázal na hodnoty a pravdy viery. Povzbudil naše farské spoločenstvo, hoci je nás málo, že aj tak sme potrebnou a dôležitou časťou všeobecnej Cirkvi. Po svätej omši sme pripravili slávnostný obed, na ktorom bolo spolu s nami osem ľudí.

Potom sme sa rozlúčili s o. Andrejom a popriali mu veľa Božích milosti v jeho službe a šťastnú cestu do Novosibírska.

 

Petronela a Joachima