Slávnosť večných sľubov v Užhorode

Slávnosť večných sľubov v Užhorode

16. júl 2016 bol pre Užhorod sviatočný. V tento deň sr. Diana, rodáčka z Ukrajiny, slávnostne skladala večné sľuby do rúk provinciálnej predstavenej sr. Heleny. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol o. Emanuel Sabadach, viceprovinciál OFM na Ukraine. Otec Emanuel povzbudil sr. Dianu, aby nezištne obetovala svoj život a mala radosť zo svojho zasvätenia. Po svätej omši bolo pripravené pohostenie, ktorého sa zúčastnilo asi 40 ľudí.