Sluch je posledný zmysel, ktorý človek stráca

Áno, aj takto v tomto ťažkom období, ktoré zamedzilo osobný kontakt príbuzným či iných blízkych ľudí k svojmu milovanému zomierajúcemu, sa snažíme umožniť im naposledy „rozlúčiť sa“... priložíme im telefón k uchu. SLUCH – POSLEDNÝ ZMYSEL, KTORÝ SA STRÁCA!

Dovolím si citovať slová prevzaté

www.umirani.cz

„Niektorí ľudia môžu v posledných dňoch upadnúť do kómy. Z výpovedi mnohých ľudí, ktorí boli klinický mŕtvi a vrátili sa späť vieme, že človek, aj keď z nášho pohľadu nie je pri vedomí, všetko počuje. Sluch je posledný zmysel, ktorý sa stráca. Hovorte preto v prítomnosti umierajúceho tak, ako by ste hovorili, keby bol pri vedomí. Napriek tomu, že je zdanlivo v hlbokom bezvedomí, pravdepodobne počuje všetko, čo hovoríme. Ak mu chceme ešte niečo povedať, povieme mu to. Nikdy nie je neskoro vysloviť „odpusť mi“ alebo „milujem Ťa“ alebo čokoľvek, čo sme mu vždy chceli povedať. Rozhodne nie je na mieste pýtať sa, vyčítať alebo prosiť, aby neumieral. Dôležité je zachovať čo najviac v rámci možnosti svoj vlastný a vnútorný kľud. A až do konca ho sprevádzať potichu a pozorne, niekedy už len jednoduchým spoločným dýchaním.“

Sr. Bohuslava CJ