Smútok vo farnosti v Kujbyševe

Smútok vo farnosti v Kujbyševe

Naša  farnosť v Kujbyševe  smúti za našim veriacim, ktorý od nás odišiel do večnosti po ťažkej chorobe. No radujeme sa z toho ,že posledne roky života  prežil vo viere v Ježiša Krista.  

Vladislav Kvetinsky zomrel  6. decembra vo veku 64 rokov.  

Jadviga Kvetinska, mama Vladislava, hoci bola už stará a chorá žena, vždy, každú nedeľu prichádzala na sv. omšu do chrámu. Priviezli ju autom a ona  sedávala v prvej lavici. Keď  na jej pohrebe, o. Ditmar, miestny kňaz,  v kázni vyslovil  myšlienku, že ona by si určite priala a bola by rada, keby sa jej synovia dali pokrstiť.  Prešlo niekoľko rokov a jeden zo synov Vladislav uveril v Krista a  v roku 2010 prijal sviatosť krstu. Začal nový život. Vo farnosti spolu s manželkou pomáhal pri nacvičovaní vianočných scénok.  Keď niekto oslavoval sviatok napísal mu básničku.  Mal pekný prednes, veľmi pekne čítal čítanie pri sv. omši. Dokonca, keď do Kujbyševa prišla na návštevu sr. Jane, generálna predstavená CJ, zložil pre ňu básničku. Zostala veľmi milo prekvapená .Bol to veľmi dobrý človek a stal sa príkladom pre mnohých, mladých aj starých.

Vladislavovo želanie bolo, aby sa pohrebne obrady konali v kostole. A tak všetci príbuzní a známi prišli do chrámu, niektorí aj prvý raz. Modlime sa za jeho dušu, aby ho Pán prijal k sebe do večnej radosti a nech nám svojím orodovaním pomáha na ceste do neba.

sr. Petronela