Spievajme a ďakujme Bohu za jeho milujúcu dobrotu

Spievajme a ďakujme Bohu za jeho milujúcu dobrotu
"Spievajme a ďakujme Bohu za jeho milujúcu dobrotu." 

Jedným z troch miest, kde sme sa stretli, aby sme oslávili sviatok našej zakladateľky, bol Prešov. V Dome Márie Wardovej sa stretli sestry z Bardejova, zo Zborova, zo Starej Ľubovne, z Košíc a z troch prešovských komunít. Spolu sme sa zamýšľali nad tromi charakteristikami Márie Wardovej, ktorá bola ženou zakorenenou v Bohu a je pre nás vzorom odpúšťania, a tiež inšpiráciou pre ženy v 21. storočí. Potom sme sa presunuli do kaplnky na Gymnáziu sv. Moniky, kde nám páter Viliam Karľa SJ po adorácii odslúžil sv. omšu a v kázni vysvetlil, ako žiť milosť Božiu v každodennom živote. Po sv. omši nasledoval slávnostný obed.   

Sr. Ulrika CJ