Spomienky na letné prázdniny detí z Kyjeva

Spomienky na letné prázdniny detí z Kyjeva

Skončili sa prázdniny, ale ostali príjemne spomienky na krásne zážitky. Chceme sa s vami podeliť ako sme prežili toto leto.

1. júna sme oslavovali Deň deti. Na tento sviatok bolo pozvaných okolo 150 deti. Bol pripravený veselý program, sladkosti i darčeky. Na tento sviatok prijal pozvanie náš otec biskup Vitalij.

O dva týždne neskôr odišlo 30 deti do letného tábora v charitnom centre asi 130 km od Kyjeva. Tam spolu s inými deťmi strávili dva týždne. Bol to naplnený čas zaujímavými hrami, modlitbou, objavovaním svojich talentov.

sr. Anastasia z Kyjeva