sr. Pavlína, Paes Landím, Piauí

sr. Pavlína, Paes Landím, Piauí

Pomaly sa približuje záver môjho pobytu v Brazílskej provincii a tak by som vám rada poslala ešte poslednú správu z tejto misie. Tunajšia provinciálna predstavená ma prosila stráviť zvyšný čas v komunite Paes Landím, v malom mestečku na severovýchode Brazílie, štát Piauí. Posledné dva roky tu pôsobili dve sestry v pastoračnej a sociálnej službe. Keďže od novembra už sr. Eliana nemohla pokračovať ďalej a provincia niekoľko mesiacov nemôže uvoľniť inú sestru z poslania, do apríla budem robiť spoločnosť sr. Terezinhi Bueno ja. Snáď sa dovtedy personálny problém vyrieši, inak bude nutné komunitu zrušiť, aspoň dočasne.

Podnebie v tejto oblasti je úplne iné, než juh Brazílie (Sao Paulo, Paraná) alebo sever (Amazonas). Všetci ma upozorňovali na teplo a prach, keďže je to miesto, kde takmer vôbec neprší a všade dookola je takmer púšť, ak sa nepolieva... V týchto dňoch však máme dažďa požehnane, niekedy až príliš. Včerajšia noc bola naozaj výnimočná, búrka bola taká silná, že sme ráno našli až zvalený múr pri sociálnom centre. Sestry vybudovali spomenuté centrum ako pomoc pre farnosť a jej aktivity. Dovtedy všetka pastoračná a sociálna činnosť závisela od ochoty miestnej školy uvoľniť priestory, čo nie vždy bolo úspešné... Dnes, vďaka našim sestrám a ich projektom, má centrum štyri sály pre katechézy a stretnutia farských pastoračných tímov. V centre je aj veľká kuchyňa a vstupný priestor využívaný pre oslavy a rôzne iné akcie. Farnosť sa zapojila vďaka centru do projektov Pastorácia dieťaťa a Pastorácia starých ľudí, v spolupráci s miestnou samosprávou. Zatiaľ som mala možnosť vidieť len činnosť prvého projektu. Zúčastnené rodiny, zväčša tie najchudobnejšie, prichádzajú so svojimi deťmi na pravidelné mesačné stretnutia. Sestry, príp. niekto z kompetentných, vedú tzv. „celebração da vida“, pobožnosť na oslavu života a potom vážia deti. Ich rast a hmotnosť sú zaznamenávané a pravidelne vyhodnocované. Zo štátneho príspevku deti dostanú vždy kúsok koláča a nejakú šťavu na pitie. Nie je to veľa, no prínosom pre rodiny je najmä odborné poučenie a sprevádzanie pri výžive a výchove ich detí. Získané údaje sa posielajú špecialistom, lekárom, ktorí potom reagujú a takto na diaľku pomáhajú.

Iným projektom, ktorý sestry „spustili“ – a mňa fascinuje ešte viac, než pastorácia dieťaťa – je „horta comunitária“. Sestry financovali postavenie obrovskej studne, ktorá zásobuje vodou komunitnú plochu na pestovanie zeleniny. Chudobné rodiny tak dostali možnosť získať a starať sa o niekoľko svojich „políčok“, na ktorých pestujú rôzne koreniny, cibuľu, zeleninu, ktoré potom predávajú v meste a tým si trošku zarábajú. Keďže v tejto oblasti takmer neexistujú možnosti na nejaké zamestnanie, často je to jediný príjem pre rodinu (okrem rodinných prídavkov, samozrejme).

Sr. Terezinha je zodpovedná aj za všetky katechézy a prípravu katechistov pre prácu s deťmi a mládežou. V Brazílii je katechéza len mimoškolská, na rozdiel od Slovenska, všetky skupinky sa teda schádzajú na svoje „vyučovanie“ tiež v sociálnom centre. Tohtoročná katechéza sa ale ešte nezačala, tak celý čas so sr. Terezinhou venujeme nateraz návštevám starých a chorých ľudí v ich rodinách a príprave odpustovej slávnosti. Odpust v Brazílii! Niečo také som doteraz naozaj nikde inde nevidela. Patrónom farnosti je sv. Jozef, no oslava sa nesústreďuje len do toho jedného dňa. Dokonca to nie je ani len novéna pred 19. 3. ... Odkedy sme prišli, sme v etape „prefestejo“, pred samotnou novénou. Každý večer sa putuje po jednotlivých komunitách farnosti so sochou sv. Jozefa, vždy je sv. omša niekde inde a so sv. omšou aj nejaká iná pripravená udalosť. Pred ňou zvyčajne procesie, ruženec, adorácie a pod. Po sv. omši komunita organizuje niečo na získanie peňazí. Môže to byť dražba upečených sliepok lotéria o darované živé jahňa  stánky s predávanou večerou  a iné. Priznávam, že fantázia tunajších ľudí ma nenecháva vyjsť z údivu! Je to veľmi milé. A je to pre ľudí také dôležité, že sú ochotní aj celý tento čas do sviatku sv. Jozefa nespať, len sa venovať oslave. Čo bude v samotný deň odpustu, to si zatiaľ neviem ani predstaviť.

Brazília je neuveriteľne rozsiahla a aj neuveriteľne rôznorodá. V každom zmysle – či už prírodou a jej ekosystémami, alebo kultúrou a zvykmi brazílskeho ľudu. A to som mala možnosť vidieť len niektoré miesta, na ktorých pôsobia naše sestry. No táto skúsenosť je pre mňa obrovským obohatením a požehnaním. Vďaka za všetko!

Sr. Pavlína CJ