Prešovský kraj ocenil aj Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

Prešovský kraj ocenil aj Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

Stredu 18.decembra 2019 podvečer v divadle Jonáša Záborského v Prešove sa uskutočnilo odovzdávanie ceny predsedu PSK a ceny PSK. Ocenenie bolo odovzdané speváckej legende Marike Gombitovej, najúspešnejšej paralympioničke v histórii Slovenska – zrakovo postihnutej Henriete Farkašovej. Tretím ocenením bol hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Ocenenie získal za dlhoročné poskytovanie paliatívnej starostlivosti, sociálnej pomoci a milsrdenstva pre nevyliečitelne chorých a ľudí v terminálnom štádiu života, ktorí nachádzajú v tomto charitatívnom zariadení ústretový liečebný režim, empatický prístup a psychickú oporu. Ďalšie ocenenie získal akademický maliar Slavomír Brezina, ďalším laureatom sa stal kňaz Vasil Kormanik získal za šírenie myšlienok kresťanstva, budovanie ekumenických vzťahov a dlhoročnú prácu s mládežou  a do tretice rezbár Milan Krajňak pracuje s rómskou mládežou pri šírení ľudových tradícii a propagácii rezbárskeho umenia doma i v zahraničí. Predseda PSK Milan Majerský sa rozhodol oceniť a udeliť Medailu predsedu Prešovského samosprávneho kraja pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove za profesionálnu prácu, nasadenie a odvahu pri záchrane obyvateľov.

Sr. Bohuslava CJ