Stretnutie mladých rodín v Štěkni

Stretnutie mladých rodín v Štěkni

V decembri sestry v Štěkni privítali mladé rodiny  z Veselí nad Ližnicí, ktoré patria do hnutia Neokatechumenát. Pre rodičov boli pripravené prednášky a najmenším návštevníkom sa venovali sestry. Pripravili pre ne zaujímavý program, ktorý ich potešil a obohatil. 

Sestry zo Štěkne