Stretnutie mladých zo spoločenstva MAGIS na Trlenskej chate

Stretnutie mladých zo spoločenstva MAGIS na Trlenskej chate

Trlenská jezuitská chata pravidelne hostí mladých ľudí zo spoločenstva MAGIS. Minulý víkend (19.-21.10.2018) sa v krásnom prostredí Veľkej Fatry stretlo spoločenstvo mladých, ktoré sa v januári 2019 zúčastní celosvetového stretnutia Magis. Experimenty, ktoré sú súčasťou programu Magis, sa budú konať v šiestich krajinách Strednej Ameriky a sú prípravou na spoločné prežitie Svetových dní mládeže v Paname (viac na: magis2019.org).

Na stretnutí samozrejme nechýbali informácie ohľadne cesty a celkovej organizácie. Avšak spoločne strávený čas bol hlavne príležitosťou stretnúť sa s Bohom a vytvoriť aj spoločenstvo medzi nami navzájom. To sa dialo prostredníctvom osobnej modlitby a zdieľaním na tému „Byť učeníkom Ježiša (Jn 1,35-51)“ a „Talenty ako prejav dôvery Boha (Mt 25,14-30)“, spoločným slávením svätej omše, stolovaním, prechádzkou jesennou prírodou, ako aj adoráciou v tichu.

sr. Fides CJ