Stretnutie o duchovnom sprevádzaní v Bardejovskej Novej Vsi

Stretnutie o duchovnom sprevádzaní v Bardejovskej Novej Vsi

V dňoch 23.-24.9.2019 sa v priestoroch Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi uskutočnilo stretnutie pod vedením zakladateľky občianskeho združenia Sprevádzanie Mgr. Mojžišovej, ktorá nám prednášala o duchovnom sprevádzaní v nemocničnom a domácom prostredí. Podelila sa s nami so svojimi vedomosťami a tiež s dlhoročnými osobnými  skúsenosťami. Na toto stretnutie prišli nielen zamestnanci nášho hospicu, ale veľký záujem prejavili aj dobrovoľníci z okolia, ktorých bolo približne 40. Medzi nimi boli aj ženy z dediny, ktoré nám pomáhajú duchovne sprevádzať našich pacientov, keď sa blíži ich posledná hodina na tejto pozemskej púti. Vyvrcholením dňa bola spoločná modlitba - Korunka Božieho milosrdenstva a sv. omša, ktorú celebroval Vdp. Jozef Haľko, s polhodinou adoráciou v závere.

Sr. Bohuslava CJ