Stretnutie organizované Sekretariátom KBS

Stretnutie  organizované Sekretariátom KBS

Štvrté stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi sa konalo v Nimnici 8.-9. 3.2019.

O. arcibiskup Zvolenský hovoril o aktuálnej situácií Katolíckej cirkvi na Slovensku. Vyjadril radosť

 z toho, že sú veriaci ľudia, ktorí sa angažujú doma v rodinnom prostredí  i v evanjelizácii a zároveň nás pozval k prehlbovaniu vlastnej katolíckej identity prijímaním sviatosti a vzdelávaním sa, aby sa to, že sme pokrstení odzrkadľovalo v každom našom konaní. V panelovej diskusii sa hostia G. Hunčaga, D. Čahojová a J. Šúst vyjadrovali k príhovoru o. arcibiskupa a odpovedali na otázky moderátora

P. Rábaru a niektorých účastníkov. Pri sv. omši v homílii nás o. biskup Rusnák povzbudil odpovedať aj dnes na Ježišovu výzvu: "Poď za mnou!" a zdôraznil potrebu byť soľou a kvasom, ktorého nemusí byť veľa, aby prekvasilo celé cesto.

Popoludní patril priestor pastorácii mládeže a povolaní. O. biskup Galis hovoril o hlade mladých po láske a o ich obavách, že budú odmietnutí. Opakovane zaznelo, že je potrebné počúvať mladých ľudí, aby sme vedeli odpovedať na ich otázky. Aj po tomto príhovore bola panelová diskusia. Na otázky odpovedali hostia o. biskup Marek Forgáč, H. Janošíková a M. Tomášik.

Viac si o tomto podujatí môžete prečítať na stránke TK KBS.

sr. Archanjela