Stretnutie pozostalých v Hospici Matky Terezy

Dňa 18.1.2020 Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi usporiadal stretnutie pozostalých. Stretnutia sa zúčastnili príbuzní 50 pacientov, ktorí v roku 2019 odišli do večnosti a posledné chvíle svojho života prežili v starostlivosti hospicu. Na všetkých zosnulých si spomenuli v prosbách pri svätej omši, ktorú celebroval otec Jozef Čeľovský. Vo svojej homílii povzbudil pozostalých a podporil ich v konaní dobra pre blížnych. Prítomní si mohli uctiť aj relikviu sv. Matky Terezy, patrónky hospicu, a sv. Jána Pavla II. Hostia si mali možnosť zaspomínať na svojich príbuzných spolu so zamestnancami. Na záver boli hostia obdarovaní kahancom, ktorý si môžu zapáliť na hrobe svojho zosnulého. Tieto stretnutia sú už každoročnou tradíciou Hospicu Matky Terezy, majú hlboký význam i opodstatnenie a tvoria súčasť hospicovej filozofie.

 
Sr. Bohuslava CJ