Stretnutie pozostalých v hospici

Stretnutie pozostalých v hospici

Dňa 27.1.2018 o 14.45 hod. sa uskutočnilo stretnutie pozostalých v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Stretnutie sa začalo príhovorom Mgr. Antónie Peregrimovej, vrchnej sestry hospicu. Potom sa uskutočnila sv. omša, ktorú celebroval vdp. Čeľovský. Sv. omšu hudbou a spevom doprevádzali Mgr. Zlatica Kendrová a Mgr. Mária Kertisová. Po sv. omši nasledoval príhovor vedúcej zariadenia Mgr. Martiny Proněkovej a báseň „Vyznanie pacientky“, ktorú predniesla dobrovoľníčka Laura Proněková. Táto sv. omša bola slúžená za 59-tich zomrelých ľudí z nášho zariadenia. Po tomto programe nasledovalo malé agapé a rozhovory medzi zdravotníckym personálom a príbuznými pozostalých. Na záver stretnutia príbuzní  pozostalých dostávali kahanec, aby ho zapálili na hroboch svojich zomrelých príbuzných.

Sr. Bohuslava CJ