Stretnutie „priateliek v Pánovi“

Stretnutie „priateliek v Pánovi“

Aj takto sa dá nazvať stretnutie dievčat, ktoré sa spolu stretáva na duchovných obnovách už 3. rok. Počas týždenného stretnutia v hlavnom meste Slovenska sme sa tento rok zamerali na tému priateľstva, ktoré je nosným prvkom každého vzťahu. Spolu s dievčatami sme si uvedomili, že bez úprimného priateľstva sa totiž nedá budovať žiaden osobný vzťah s Bohom, ba ani s ľuďmi.

sr. Lívia CJ