Stretnutie priateľov Márie Wardovej v Štekni

Stretnutie priateľov Márie Wardovej v Štekni

Rehoľné spoločenstvo sestier v Štekni každoročne organizuje stretnutie ľudí, ktorí sympatizujú s Máriou Wardovou, zakladateľkou Congregatio Jesu. Ani tento rok nebol výnimkou. Stretnutia sa zúčastnilo 30 ľudí. Privítali sme aj vzácnych hostí, dve bývalé chovanky, ktoré boli v minulosti vychovávané u našich sestier. Vydali veľmi pekné svedectvo o ich živote a poslaní. Rozhovory sa niesli na tému výchovy mladej generácie. Všetci sme sa zhodli na tom, že je nevyhnutné už od útleho veku chrániť dieťa pred nástrahami zla, a tak mu pomáhať ku spáse. Odchádzali sme povzbudení a obohatení.