Stretnutie priateľov Márie Wardovej v Štěkni

Stretnutie priateľov Márie Wardovej v Štěkni
Sestry Congregatio Jesu opäť, tak ako každý rok privítali priateľov Márie Wardovej vo svojej komunite v Štekni. Nádherný program spolu s obohacujúcimi prednáškami sa uskutočnil v dňoch od 27.1. do 29.1. Vrámci programu si účastníci mohli vypočuť operné skladby pod vedením Gabriely Pechmannovej. 
Štyridsať ľudí, nadchnutých životom  zakladateľky Congregatio Jesu , Márie Wardovej prišlo osláviť a pripomenúť si život tejto veľkej ženy, ktorá vo svojom živote túžila plniť Božiu vôľu a viesť ľudí k spoznávaniu Boha a jeho nekonečnej lásky. Stretnutia sa zúčastnili aj sestry z Prahy a Horního Maxova a tak vytvorili aj krásne sesterské spoločenstvo. 
V prílohe si môžete prečítať prednášky sr. Flávie CJ a bývalej chovanky pani Blanky Pilátovej. 
Sestry Congregatio Jesu opäť, tak ako každý rok privítali priateľov Márie Wardovej vo svojej komunite v Štekni. Nádherný program spolu s obohacujúcimi prednáškami sa uskutočnil v dňoch od 27.1. do 29.1. Vrámci programu si účastníci mohli vypočuť operné skladby pod vedením Gabriely Pechmannovej. 
Štyridsať ľudí, nadchnutých životom  zakladateľky Congregatio Jesu, Márie Wardovej prišlo osláviť a pripomenúť si život tejto veľkej ženy, ktorá vo svojom živote túžila plniť Božiu vôľu a viesť ľudí k spoznávaniu Boha a jeho nekonečnej lásky. Stretnutia sa zúčastnili aj sestry z Prahy a Horního Maxova a tak vytvorili aj krásne sesterské spoločenstvo.
 
V prílohe si môžete prečítať prednášky sr. Flávie CJ a bývalej chovanky pani Blanky Pilátovej
 
 

Fotogaléria: Stretnutie priateľov Márie Wardovej v Štěkni