Stretnutie rehoľníkov v Novosibirsku

Stretnutie rehoľníkov v Novosibirsku

V dňoch od 7. do 11. októbra 2019 sa stretli všetci kňazi a rehoľníci vykonávajúci svoje poslanie v diecéze Premenenia Pána na Pastierskej konferencii, ktorá sa konala v rekreačnom dome „Spartanec“. Dom je obkolesený krásnym lesom a priehradou Ob neďaleko Novosibirska.

Témy, ktoré zazneli na konferencii, sú aktuálne pre dnešnú dobu.

Prácu katolíckych médií na sociálnych sieťach nám prvý deň priblížila hlavná redaktorka portálu „RUSKATOLIK“ Anastasia Orlova z Petrohradu. Povzbudzovala nás, aby sme evanjelizovali aj cez médiá, no nezabúdali, s akým cieľom to robíme a aký obsah ponúkame.

Druhý deň sme si vypočuli doktorku bioetiky Máriu Jaremu, prednášajúcu na Katolíckej univerzite v Ľvove na Ukrajine.

Poukázala na to, ako niektorí ľudia používajú všelijaké spôsoby, aby sa im dieťa narodilo, a zase niektorí urobia všetko, aby sa im dieťa nenarodilo. V spojení s tým hovorila na tému umelého oplodnenia, náhradného materstva, potratu a iných prostriedkoch vedúcich k potratu. Vysvetľovala nám tieto veci z morálneho hľadiska.

Obidva dni sme pracovali aj v malých skupinách, aby sme odpovedali na otázky dané prednášajúcimi, a tak si viac uvedomili vážnosť týchto tém v našej práci s ľuďmi.

Tretí deň sa týkal otázok konkrétnej pastorácie v našej diecéze cez vystúpenie zodpovedných osôb z komisií pre prácu s rodinami, pre prácu s mládežou a pre katechizáciu detí a dospelých.

Posledný večer sa niesol pod názvom „veselý večer“, kde mohol každý prejaviť svoje herecké, či spevácke schopnosti.

Každý deň sme vytvárali krásne spoločenstvo pri sv. omši a na spoločných modlitbách. Program bol tak zorganizovaný, aby každý z nás mal priestor aj na rozhovory, prechádzku a uvoľnenie.

Vďaka Bohu za tento čas, ktorý nám bol daný na to, aby sme znova uvideli jeden druhého, aby sme sa navzájom povzbudili a odvážne a s pokorou pracovali na Božom diele v tejto krajine.

S vďakou sestry z Kujbyševa a Tjumena