Stretnutie rodiny Stránskych v Štekni

Stretnutie rodiny Stránskych v Štekni

V dňoch 19. - 21. októbra 2018 sa v Štekni konalo stretnutie rodiny Stránskych, z ktorej boli v našej reholi Congregatio Jesu dve rodné sestry sr. Márie a sr. Leontýna. Naše sestry sa zúčastnili slávnostnej večere. Na fotografii je sr. Milada, ktorá má krásny vek 101 rokov a eštesi pamätá spomínané sestry Máriu a Leontýnu. Žila s nimi v komunite vo Svojšiciach. Ich synovcom  je Jiří Stránský - prozaik, scenárista, básnik a publicista, dlhé roky je prezidentom Českého centra PEN klubu.

sr. Terézia CJ