Stretnutie sestier CJ so Sv. Otcom Františkom

Stretnutie sestier CJ so Sv. Otcom Františkom

Sestra Jane napísala koncom roka 2014 štátnemu tajomníkovi Vatikánu, kardinálovi Parolinimu, prosbu o možnosť zúčastniť sa sv. omše so Svätým Otcom Františkom v Dome sv. Marty počas Týždňa Márie Wardovej 2015 a v Roku Spravodlivej duše. K prosbe tiež priložila dva články o spiritualite Márie Wardovej, ktoré napísal v 80-tych rokoch Svätý Otec František.

Nevieme, či práve toto „zabralo“, ale v januári sme dostali telefonát z osobnej kancelárie Sv. Otca, v ktorom nám oznámili, že sú zarezervované dve miesta pre generálnu predstavenú a generálnu vikárku na štvrtok 29. januára do Domu sv. Marty.

Podľa inštrukcií sme tam prišli ráno o 6.40 hod. Sv. omša začínala o 7.00 hod. Vždy na tejto sv. omši je prítomných okolo 50 ľudí. Polovica z nich je z jednej z farností Rímskej diecézy a druhá časť tí, ktorí nezávisle požiadali o túto možnosť.

Sv. omša bola veľmi jednoduchá a Sv. Otec bol jediným celebrantom. Hovoril, ako vždy, jednoducho, ale s nadšením o nebezpečenstve „sprivatizovania“ si spásy. Niekoľkokrát zdôraznil, že náš Pán prišiel na Zem kvôli spáse každého osobne a každého z nás pozná po mene. Prišiel kvôli každému z nás ako časti „ľudu“, nielen kvôli jednotlivcom alebo členom určitých skupín. Prišiel kvôli spáse všetkých ľudí. 

Po sv. omši mal každý z nás príležitosť a česť stretnúť sa so Sv. Otcom a prehovoriť s ním zopár slov. Sestra Elena a sestra Jane mu tiež darovali v angličtine a španielčine brožúrku „Žiť Spravodlivú dušu dnes“. 

https://www.congregatiojesu.org/en/news.asp