Stretnutie sestier v Bukurešti

Stretnutie sestier v Bukurešti

V Rumunsku sa stretli sestry Congregatio Jesu z európskych krajín. Stretnutie sa konalo v dňoch od 28.10. do 31.10. v hlavnom meste Rumunska v Bukurešti. Cieľom akcie bolo vzájomné obohatenie sa sestier, ktoré v minulosti pôsobili alebo stále rozvíjajú svoju apoštolskú činnosť na misiách v zahraničí. Stretnutia sa zúčastnilo 40 sestier, z toho bolo 8 Sloveniek.