Stretnutie sestier v Exercičnom dome v Piešťanoch

Stretnutie sestier v Exercičnom dome v Piešťanoch

„ Neboj sa, požehnám ťa a budeš požehnaním! “

Slová, adresované Bohom Abrahámovi, boli jednými z povzbudzujúcich, ktoré zazneli z úst našej provinciálnej predstavenej, sestry Agnesy, počas rekolekcií predstavených v v dňoch 7.-10.2.2019. v Exercičnom dome v Piešťanoch.

V tú chvíľu boli adresované nám, pritomným, ale som presvedčená, že s dôverou aj každej jednej z vás. Každá v sebe nesieme krásu jedinečnosti, ktorá je denne pozývaná darovať sa. Dar, často skrytý v nás samých alebo v našich spolusestrách, je tak  príležitosťou urobiť aspoň kúsok sveta krajším a otvorenejším pre Boha.

Odvahu i silu vydať sa a kráčať spoločnou cestou objavovania Božích darov a Božieho pôsobenia i vedenia v CJ sme si vyprosovali počas týchto dní spoločnej modlitby, vďaky a stíšenia sa.

Aj touto formou by sme sa chceli poďakovať sr. Agnese za duchovné inšpirácie i sprevádzanie a jej provinciálnemu tímu za starostlivosť, milé obdarovania a spoločenstvo.

Sr. Ľubomíra a spolusestry