Stretnutie spoločenstva Mag+s na Trlenskej chate

Stretnutie spoločenstva Mag+s na Trlenskej chate

Štyridsať mladých zo spoločenstva Mag+s spolu s jezuitmi Vlasťom D. a Martinom H. a so sr. Fides sa opäť stretli v Trlenskej doline prvý januárový víkend. Začiatok nového roka bol príležitosťou k pohľadu dozadu na uplynulý rok ako aj dopredu na výzvy nového roka. Vnútorný postoj vďačnosti sprevádzal spätný pohľad na udalostí a ľudí, ktorých sme stretli v roku 2019. Vďačnosť za dôležité momenty, ktoré nemuseli byť len tie najkrajšie, ale určite nimi boli tie, kde sa nám zjavil Boh a kde sme ho rozpoznali ako prítomného na našej ceste.

Na prahu nového roka sme s nádejou počúvali slová proroka Ezechiela (37,1-14), v ktorých zaznieva silná Božia túžba, aby sme žili. On sám je ten, ktorý oživuje „suché kosti“ – miesta a momenty kde chýba nádej. Pozýva nás k životu; k tomu, aby sme vnárili život do Života. Prosili sme si milosť, aby sme boli otvorení voči Tomu, ktorý nám aj v roku 2020 dáva milosť za milosťou zo svojej plnosti a volá nás k plnému životu.

Čas strávený v tichej osobnej modlitbe a sila spoločného zdieľania sa zo skúsenosti modlitby a života viery sú dôležitými prvkami našich spoločných stretnutí. Tam sme si jeden pre druhého darom a práve Magis-kruh je momentom, v ktorom sa upevňujú priateľstvá, lebo spoločne pozeráme na Boha a jeho pôsobenie v našich životoch.

Ako tradične nechýbala štedrá večera a malé darčeky, interpretácia obdarovaných prečo daný darček si našiel práve jeho a niekto pripojil aj milé vinše. Čaro týchto dní umocnila belosť snehovej prikrývky. Príroda sa zahalila do čistoty, krásy a ticha. No bol čas aj na radosť z hry a guľovačky a potešenie z prechádzky a – pre tých, ktorí si víkend predĺžili – aj z túry na Sidorovo.

Rozchádzali sme sa s túžbou prinášať Život, ktorý sa nám daroval.

Fides CJ