Stretnutie starých, chorých a osamotených ľudí v Kujbyševe

Stretnutie starých, chorých a osamotených ľudí v Kujbyševe

Jednou z našich činnosti v Kujbyševe je navštevovanie starých, chorých a opustených, ku ktorým zároveň prichádzame s Eucharistickým Kristom. Žiaľ, žije tu mnoho ľudí, ktorí nemajú s kým zdieľať svoju samotu. Preto sme pred Vianocami pre nich zorganizovali stretnutie vo farskom dome. Hneď v úvode stretnutia mohli prijať sviatosť zmierenia, po nej nasledovala sv. omša, kde im kňaz udelil aj pomazanie chorých. Potom sme uvarili čaj, porozprávali a povzbudili sa navzájom. Každému sme prichystali maličkú pozornosť - balíček koláčikov, ktorý bol symbolom prichádzajúcich Vianoc. Škoda, že sa tohto stretnutia nemohlo zúčastniť viac ľudí, pretože im v tom zabránili zdravotné problémy. Vďaka Bohu za týchto ľudí a milosť, ktorou sa Boh dotýka aj tu v Rusku.

Sestry z Kujbyševa