Stretnutie umelcov - rehoľníkov v Ružomberku

Stretnutie umelcov - rehoľníkov v Ružomberku

Tretie stretnutie ARTTEA sa konalo pri Ružomberku na chate SJ, blízko Vlkolinca, ktorý sme preskúmali s nadšením. Súčasťou bohatého programu bola návšteva galérie Ľ. Fullu. Tam sa v nás prebudil Fullov výtvarný prejav a urobili sme množstvo zaujímavých fotiek.

Čas od 10. 10. do 13. 10. sme vnímali ako veľké Božie požehnanie i cez krásne počasie, ktoré sme si ťažko mohli pred rokom naplánovať. 
Všetci sme odchádzali plní kreatývnych námetov, otvorených možností a úloh.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok v Čechách.
sr. Eugénia CJ