Stretnutie zasvätených v Novosibirsku

Stretnutie zasvätených v Novosibirsku

 

V dňoch 30.1. - 2.2. sme sa stretli so sestrami a niektorými rehoľníkmi v priestoroch biskupskej kúrie pri príležitosti Dňa zasvätených, aby sme spoločne poďakovali za dar povolania. Program obsahoval duchovnú a kultúrnu časť. 

Prednášky na tému "Komunita ako problém alebo dar" viedol kňaz z radu klaretínov - Mariano José Sedano, pôvodom Španiel. Pôsobí v Rusku, v Sankt Peterburgu, prednáša seminaristom. Ponúkol nám nový pohľad na komunitu, jej proces vyzrievania a proces vyzrievania každého člena komunity, kde sú potrebné zdravé vzťahy a prostredie. Veľký dôraz kládol na to, aby komunita bola miestom, kde sa cítime spokojní, kde sme doma.  Ďalej hovoril, ako žiť nežnosť v duchovnom zmysle i o syndróme vnútornej emigrácie. Tiež sa dotkol témy, ako zvládať emócie v komunite, aby sme ich nedržali vo vitríne či pod tlakom v nejakej komôrke. Na záver nás povzbudil slovami, že svätosť v komunite sa má stať atmosférou Cirkvi. Do programu bola  zahrnutá práca v skupinkách, aby sme sa podelili o svoje skúsenosti

Jeden večer sme boli vo filharmónii, kde sme si vychutnali skladby od známeho talianskeho skladateľa Antonia Vivaldiho.
Stretnutie zasvätených sme ukončili spoločnou adoráciou a sv. omšou s biskupom Jozefom Verthom, pri ktorej sme si obnovili svoje sľuby vo vzťahu voči Bohu. 

Sme vďačné za tento čas, za Božiu originalitu, ktorú môžeme zažiť aj tu.

Sestry z Kujbyševa