Stretnutie zasvätených v Taize

Stretnutie zasvätených v Taize

V dňoch od 4.7. do 12.7. sa v „kolíske“ ekumenizmu v Taizé uskutočnilo stretnutie zasvätených osôb. Zišlo sa tam okolo 300 rehoľníkov a rehoľníčok z celého sveta. Z našej provincie sa stretnutia zúčastnilo 7 sestier, 2 sestry z Nemecka a jedna postulantka z Anglicka. Okrem nás zasvätených malo v tom istom čase svoj program asi 3000 mladých ľudí a rodín z rôznych kútov sveta. Bolo to veľmi obohacujúce podujatie naplnené množstvom nezabudnuteľných duchovných, ale aj medziľudských skúseností. Počas celého týždňa prebiehali prednášky a stretnutia so vzácnymi osobnosťami kresťanského života. Prednášatelia z rôznych krajín a vierovyznaní hovorili o ich prežívaní zasväteného života v konkrétnej kultúre a spiritualite. Vďaka Bohu za nezabudnuteľný čas prežitý v tejto síce malej dedinke, ale veľkej na prežívanie Božích dotykov cez bratov a sestry zídených na tomto mieste.

Fotogaléria: Stretnutie zasvätených v Taize