Stretnutie zdravotníkov paliatívnej medicíny v Bratislave

Stretnutie zdravotníkov paliatívnej medicíny v Bratislave
Dňa 18.5.2019 sa pod záštitou generálnej riaditeľky VŠZP PhDr. Ľubice Hlinkovej, europoslanca Branislava Škripeka a MUDr. Kristíny Križanovej konala 4. konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny. Hosťami boli manželia Slámovi z Českej republiky, ktorí mali prednášku na tému Včasná integrácia paliatívnej starostlivosti v onkológii a ambulancia paliatívnej medicíny v prostredí nemocnice. Ďalšie prednášky odzneli na témy: Multiprofesionálny pohľad, Paliatívny prístup v hematológii, Paliatívna starostlivosť v praxi, Nové možnosti výživy v hospici - nejesť ako legitímny spôsob ukončenia život udržiavajúcej liečby.
 
sr. Bohuslava CJ