Študentka misijnej práce na praxi v Jarovniciach

Študentka misijnej práce na praxi v Jarovniciach

Od 17.-25.6.2019 sme k nám na prax prijali študentku Andreu, ktorá študuje misijnú prácu na Katedre misiológie Vysokej školy sv. Alžbety, n.o. v Bratislave. Ďakujeme jej za pomoc pri počítačovom školení našich aktivačných pracovníkov, pomoc na stretkách, aj pri súťažnom dni detí. Všetkým ďakujeme za jej prijatie a vyprosujeme jej, nech ju Pán sprevádza a žehná v jej štúdiu a v živote! 

sestry z Jarovníc