Deň plný súťaží v Jarovniciach

Deň plný súťaží v Jarovniciach

22.6.2019 bol súťažným dňom detí, mladých a dospelých z voľno-časových aktivít, krúžkov, školení a stretiek nášho O.Z.Jarovnice. V desiatich družstvách a v desiatich disciplínach súťažilo o rôzne ceny a sladkosti 34 dospelých animátorov a 107 detí a mladých. Na včerajšom súťažnom dni sa teda mydlilo, nalievalo, nieslo, skákalo i hádzalo a súťažilo, okrem iného, aj o ružence, obrazy, futbalové kopačky, dresy, lopty, či lego, detské hry a šampanské, ale aj o kabelky, tričká, náhrdelníky, tenisky, šľapky, melón, modlitebnú knižku pre malých i dospelých, či o lietajúceho draka, bábiky, slúchadlá, prehrávače, ale aj o veľa ďalších darov. Ďakujeme všetkým ešte raz za podporu, modlitby, dary a pomoc. Nech Vás Boh žehná! Pánu Bohu ďakujeme za krásny čas, pánu farárovi za časť občerstvenia, aparatúru, vecko a ihrisko. Darcom nášho združenia ďakujeme za vecné dary do tomboly a ďalšiu časť občerstvenia (koláče, melóny, nanuky). Všetkým zúčastneným za super atmosféru. 

Sestry z Jarovníc

Fotogaléria: Deň plný súťaží v Jarovniciach