Sv. Ignáca z Loyoly si v posledný júlový deň pripomenuli aj na ABÚ v Košiciach

Sv. Ignáca z Loyoly si v posledný júlový deň pripomenuli aj na ABÚ v Košiciach

 "Všetko šťastie človeka spočíva v láske. Si taký veľký a máš takú cenu, akú veľkú hodnotu má to, čo miluješ. Dávaj si teda pozor, koho miluješ." 

Tieto slová sv. Ignáca pozývali zamestnancov na slávenie Eucharistie do kaplnky sv. Ondreja o 12.00 h. Ako viacerí priznávajú, zasiahli aj ich srdcia.

Ignác oslovuje a inšpiruje svojou praktickou duchovnosťou. Učí nás ako hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach. Mnohých nás priťahuje aj svojím pozitívnym pohľadom na svet. Ignác, aby stretol Boha, neuteká zo sveta, ale ho celý objíma: človeka, vedu, vieru, kultúru, prírodu,... skutočne a radikálne všetko. Ignác nás učí rozprávať s Ježišom tak, ako keď priateľ hovorí s priateľom. Učí nás poznávať Ho vnútorne, osobne, čo vedie ku vzťahu s Ním a k angažovanej službe po Jeho boku.

sr. Lenka