Sv. Mikuláš v Tjumeni

Sv. Mikuláš v Tjumeni

Jednou z najkrajších akcii počas adventu, ktorej sa tešia nielen deti nasej farnosti v Tjumeni je sviatok Sv. Mikuláša. Tento rok, po slávení sv. omše, rodičia najprv porozprávali a priblížili deťom život sv. Mikuláša. Potom prišiel medzi deti i sám sv. Mikuláš s dobrým slovom a darčekmi. Každé dieťa nielen dostalo darček, ale aj samo darovalo niečo sv. Mikulášovi  - modlitbu, či básničku.

sr. Anežka CJ