Svätý Ignác z Loyoly inšpiruje aj Košičanov

Svätý Ignác z Loyoly inšpiruje aj Košičanov

Zakladateľa Spoločnosti Ježišovej svätého Ignáca z Loyoly si košická jezuitská rodina pripomenula v Kostole Božského Srdca na Komenského ulici v poslednú júlovú sobotu.

Celebrantom večernej svätej omše bol vladyka Cyril Vasiľ. Ku koncelebrácii sa pripojili jezuiti z košickej komunity, kňazi a rehoľníci z Farnosti sv. Alžbety.

V rámci Ignaciánskeho jubilejného roka sa v homílii prihovoril vladyka Vasiľ. Zvlášť poukázal na to, ako dokázala jedna "dobre strelená delová guľa" zmeniť nielen Ignácov život, život jeho spoločníkov, ale aj dejiny Cirkvi. Práve ňou sa pred 500 rokmi, pod vplyvom Božej milosti, začalo jeho obrátenie a odhodlanie dať sa do služby väčšiemu Kráľovi.

Po skončení eucharistickej slávnosti prijali účastníci pozvanie na stretnutie pri zmrzline. Tú ponúkali členovia Spoločnosti Ježišovej na nádvorí kostola.

Tohtoročná slávnosť v prebiehajúcom jubilejnom roku bola spojená s plnomocnými odpustkami. Predchádzala jej Novéna k svätému Ignácovi. 

sr. Lenka CJ