Svetový deň chorých

Svetový deň chorých

Nedeľa 11.2.2018 bol 26.svetový deň chorých, ktorý si uctieva aj sv. Otec František. Sv. Otec nám zanechal posolstvo, v ktorom sa hovorí, že musíme napredovať so stále novým nasadením vo vernosti Pánovmu povereniu.

V našom hospici Matky Terezy v Bardejove máme obraz Lurdskej Panny Márie, ktorý pri tejto príležitosti vyzdobila sr. Blanka, z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského . Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Egídia v Bardejove spolu so sr. Janou Pavlou CJ vytvorili modlitbové terčíky, ktoré umiestnili do váz na izbách pacientov a tiež pre personál.

 

Sr.Bohuslava CJ