Deti v Jeruzaleme spoznávali Máriu Wardovú

Deti v Jeruzaleme spoznávali Máriu Wardovú

Sviatok Márie Wardovej sme slávili aj v Jeruzaleme, na Schmidt Schule. Počas týždňa sme sa tento krát zamerali na misiu Márie Wardovej. Základne informácie boli na výveske a žiačky mali za úlohu vytvoriť čo najkreatívnejšie otázky týkajúce sa misijného poslania. V spolupráci s učiteľmi náboženstva, cez publikácie aj v arabčine  sme sa cielene oboznamovali so službou Márie Wardovej v jej dobe. Vyvrcholením bola  školská sv. omša ku cti našej zakladateľky, na ktorú sme pozvali pátra jezuitu z tunajšej komunity. V závere sme odovzdali ceny. Zapojili sa hlavne mladšie žiačky. Víťazná otázka znela: Čo reformné prinieslo pôsobenie Márie Wardovej v jej dobe? Hodné zamyslenia aj v súčasnosti, nielen v misijnom poslaní v Jeruzaleme.

sr. Júlia CJ