Sympatický svätec – sv. Mikuláš v Mníchove

Sympatický svätec – sv. Mikuláš v Mníchove

Nezabudol ani tohto roku na Slovenskú katolícku misiu v Mníchove a zavítal k nám po svätej omši už v nedeľu 4.decembra do kostola sv. Štefana. Deti sa na veľkú návštevu pekne pripravili a vzácneho hosťa privítali spevom a básničkami. On ich samozrejme za to sladko odmenil. Bolo mu až horúco pokiaľ porozdával 70 balíčkov a na fotku daroval milý úsmev. 

sr. Sávia