Tábor pre deti v Antalovciach na Ukrajine

Od 5.-10.júna sme mali v Antalovciach letný tábor pre deti z našich farností, ktoré mali zhruba 7-11 rokov. Hlavnou myšlienkou tábora boli fatimské zjavenia. Deti sa postupne oboznamovali nielen s udalosťami, ktoré sa stali pred 100 rokmi vo Fatime, ale aj s malými deťmi, ktorým sa Panna Mária zjavila. Každý deň sme sa snažili nasledovať jednu čnosť Panny Márie a rozmýšľali sme nad tajomstvami radostného ruženca. Okrem duchovného programu sme mali rôzne hry, súťaže a zábavné programy. Deti sa naučili vyrábať ružence na ruku, betlehemské postavy z látky, rôzne vianočné ozdoby a učili sa tancovať....  Každý deň sme mali sv. omšu s aktívnou účasťou našich detí. Mali sme dokonca aj svoj obchod, v ktorom si deti navzájom mohli nakupovať za talóny, ktoré si vyslúžili svojím správaním a svojimi dobrými skutkami. Veľmi sa im to páčilo. Vyvrcholením nášho stretnutia bola "odpustová slávnosť sv. Antona" v Antalovciach, na ktorej sme boli prítomní aj tým, že deti prinášali obetný dar ruženec z balónov. Z tábora deti odchádzali do mov nadšené a plné zážitkov.

Fotogaléria: Tábor pre deti v Antalovciach na Ukrajine