Trojkráľové požehnanie priestorov ABÚ v Košiciach

Trojkráľové požehnanie priestorov ABÚ v Košiciach

Trojkráľové požehnanie priestorov Arcibiskupského úradu v Košiciach sa uskutočnilo v utorok 7. januára.

Svätú omšu pre zamestnancov celebroval arcibiskup Bernard Bober v kaplnke sv. Ondreja na Arcibiskupskom úrade.

Po nej nasledovalo novoročné stretnutie s arcibiskupom, kde sa zamestnancom prihovoril aj riaditeľ Arcibiskupského úradu Ján Urban. Ten vo svojom prianí vyzdvihol hodnotu života, zdravia, rodiny, vzťahov a povzbudil zamestnancov k novému zodpovednému pracovnému nasadeniu.

 

Liturgiu požehnania a pokropenie kancelárií svätenou vodou vykonal na jednotlivých oddeleniach úradu pomocný biskup Marek Forgáč v sprievode asistujúcich členov kúrie.

sr. Lenka CJ