Týždeň kresťanskej kultúry v Ružomberku

V dňoch 9. - 15. mája 2016 sa v Ružomberku konal „Týždeň kresťanskej kultúry“ (TKK), ktorý zorganizovali viaceré organizácie a inštitúcie: Občianske združenie Výchova umením – EduArt, Mesto Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku a Spoločnosť Ježišova.

            TKK začal v pondelok 9. mája a jeho úvodom bolo otvorenie výstavy fotografií a archívnych dokumentov rodiny Munkovcov – kandidátov na blahorečenie, ktoré moderoval p. Ondrej Gábriš SJ. V ten istý deň  prebehla tiež literárno-výtvarná beseda s predstavením knihy „Rosa Mystica“.

            V stredu program otvoril opäť p. Ondrej Gábriš SJ a to vernisážou výstavy fotografií „Svet očami viery“, počas ktorej boli ocenené víťazné práce autorov.

            Po vernisáži nasledovala verejná diskusia na tému „Kresťanstvo – kultúra – hodnoty“. V tejto diskusii vystúpili viacerí odborníci z akademického prostredia i z praxe, medzi ktorými bola aj naša sr. Edita Príhodová CJ.

            Na ďalší deň podujatie pokračovalo diskusiou na tému „Tvorba sakrálneho priestoru v súčasnej architektúre“, kde dostali priestor zase ružomberskí architekti, výtvarníci, hudobníci, ako aj široká verejnosť.  

            V piatok sa uskutočnil koncert ružomberských hudobných skupín – „Gospel ako svedectvo“ a TKK zavŕšil v nedeľu 15. mája organový recitál Davida di Fiore.

            Podujatia prebiehali na viacerých miestach Ružomberka: v Knižnici KU, synagóge, kine Kultúra a v Jezuitskom kostole.

            TKK sa v Ružomberku konal tento rok po prvýkrát s určitou víziou tradície do budúcnosti. Spojil odbornú a laickú verejnosť a určite splnil aj zámer, ktorý si na začiatku stanovil: poukázať na tradíciu kultúry a kresťanských hodnôt v meste Ružomberok.

(Viac na https://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/67793-v-ruzomberku-rezonovala-krestanska-kultura).

                                                                                                                                         sr. Veronika