Týždeň pre mladých nachádzajúcich sa v ťažkých životných podmienkach

Týždeň pre mladých nachádzajúcich sa v ťažkých životných podmienkach

Spoločne strávený čas bol pre nás všetkých veľmi vzácnym. Boli sme spolu iba 5 dní (11. – 15.8.2014) a bolo tam 24 mladých ľudí, vo veku 13 – 22 rokov, ktorí za tak krátky čas vytvorili nádherné spoločenstvo plné prijatia, radosti, pokoja a vzájomného záujmu. 

Témou boli vzťahy – vzťah k Bohu, k sebe a k druhým. Celý týždeň sme meditovali nad Ž 139 – Pane, ty ma skúmaš a vypočuli si aj svedectvo kaplána Viktora a prednášky Pavla Hudáka o vzťahoch. Mladí veľmi uvítali osobné rozhovory, sviatosť zmierenia a možnosť byť každý deň na sv. omši.

Jeden celý deň sme strávili na staroľubovnianskom hrade a v Červenom Kláštore, kde sme na chvíľu vstúpili do našej minulosti.

Prežili sme aj veľa radostných a humorných chvíľ v súťažiach, večernom zábavnom programe, diskotéke, spoločných hrách a rozhovoroch. Bol to čas intenzívnych priateľstiev, ktoré pretrvávajú dodnes.

Vďaka patrí všetkým sestrám CJ, Magis, o.z., všetkým dobrovoľníčkam, sponzorom, darcom i všetkým, ktorí ste nás ľudsky i duchovne podporovali.