Týždeň v pražskej komunite

Týždeň v pražskej komunite

V uplynulých posledných dňoch sme v našom spoločenstve prežili dve zaujímavé udalosti.

V stredu 8.6.2016 našu komunitu poctil svojou návštevou otec kardinál Mons. Dominik Duka.  Návšteva, na ktorú sa otec kardinál vopred ohlásil bola v rámci vizitácie pražských farnosti. Stretnutie začalo krátkou poklonou v kostole sv. Josefa. Potom sme si prezreli priestory kostola a priľahlých miestností. Pri „okrúhlom stole“ sme rozprávali o našej práci. Otec kardinál sa potešil  každodennej verejnej adorácii, ktorá v našom kostole má tradíciu už od roku 1928.

Svätá omša o 17:00 hodine bola príležitosťou stretnúť sa aj s veriacimi. Úmysel svätej omši bol za nové rehoľné povolania.  Návšteva bola zavŕšená neformálnym stretnutím pri skromnom občerstvení, na ktoré boli pozvaní všetci zúčastnení.

Druhá akcia, Noc kostelu 2016, do ktorej sme sa zapojili bola v piatok 10.6.2016. O 18:00 hod. sme krátkou modlitbou otvorili brány nášho kostola nielen pre ľudí, ktorých priťahuje čas strávený s Pánom v tichej modlitbe, ale aj pre tých, ktorí hľadajú čosi tajomné práve v sakrálnom priestore. Okrem voľnej prehliadky kostola bola možnosť vypočuť si zbor KVAS, ktorý vo svojom repertoári ponúkol zaujímavé náboženské skladby. Samozrejme, záver opäť patril modlitbe, presnejšie prosby, túžby a priania všetkých ľudí  sme vložili do Litánií k sv. Jozefovi, patrónovi nášho kostola. Počas štyroch hodín našim kostolom prešlo cca 2000 ľudí. Veríme, že to nebola ich prvá či posledná návšteva nášho, podľa slov návštevníkov, pekného kostola.

sestry z Prahy