Urob krajším tento kúsok zeme

Urob krajším tento kúsok zeme

Boh nám z lásky daroval túto Zem a z lásky k nám ju stále udržiava. Potrebuje však naše ruky a naše srdce, aby naša Zem bola zemou aj pre ďalšie generácie po nás.

Od 2.8.-5.8.2016 sme v krásnej prírode na Trlenskej chate (Vlkolínec) premýšľali nad zásahom a často negatívnym vplyvom človeka do Božej prírody. Východiskom nášho stretnutia bola encyklika LAUDATO SI, kde sme spoločne hľadali základné posolstvá Sv. Otca Františka, ktoré vyústili v praktických predsavzatiach nášho reálneho života..

sr. Lívia