V Božích rukách

V Božích rukách

Minulý týždeň mali deti jesenné prázdniny, preto na sviatok Všetkých svätých sme zorganizovali stretnutie dievčat, ktoré boli toho roku na prvom svätom prijímaní. Od  poobedia  až do večernej sv. omše sme spolu trávili čas. Energiu, s ktorou dievčatá prišli, využili na zhotovenie lekna z papiera, do ktorého  vložili myšlienku o svätosti.  To bola pomôcka pri modlitbe sv. ruženca pred sv. omšou, kedy pred každým tajomstvom  priniesli k oltáru jedno lekno s myšlienkou.  Tvorivé chvíle vystriedala tichá hodina rozjímavej modlitby nad obrázkom pod názvom V Božích rukách.  Dievčatá sa veľmi ochotne  podelili s myšlienkami, ktoré im napadli pri pohľade na obrázok . Po chvíľach modlitby bola nevyhnutná prechádzka a potom „ čajepitie“  u nás, už v novom byte.  Dievčatá patrili medzi našich prvých hostí, čomu sme radi.  Naše stretnutie pokračovalo stretnutím s Kristom vo sv. omši, po ktorej sme sa všetci rozišli.

Nech Boh skrze  naše  malé kroky koná svoje veľké dielo v srdciach tých, ku ktorým sme poslané.

Vďačné sestry z Tjumena