V jednote myslí a sŕdc...

V jednote myslí a sŕdc...

Plné očakávania, s primeranou dávkou napätia sme sa vo švrtok 16. 2. 2017 po vzájomnom stretnutí z rôznych kútov Slovenska vybrali do komunity sestier CJ v rakúskom St. Pöltene. Tentokrát nielen na milú sesterskú návštevu, ale vyslané za slovenskú provinciu CJ v počte 16 sestier, na európske stretnutie mladších sestier (vo veku do 60 rokov), konaného z podnetu generálneho vedenia CJ.

Celkovo 43 sestier CJ z anglickej, stredoeurópskej, talianskej, rumunskej, maďarskej a slovenskej provincie v priebehu troch dní, 16.- 19.2.2017, nazeralo, duchovne i ľudsky, na spoločnú európsku víziu Congregatio Jesu. Stretnutie sa nieslo v duchu hlbokého ľudského stretnutia s Bohom, i medzi nami navzájom. Vzájomný rešpekt, túžba spoznať a obohatiť sa, ochota porozumieť si a hľadať to, čo je podstatné, vytvorili nezabudnuteľnú stopu v našich srdciach. Dali našej budúcnosti perspektívu a nádej- v jednote myslí a sŕdc, v spoločnom hľadaní vízie zakladateľlky Márie Ward v dnešnej Európe.

sr. Ľubomíra CJ

Fotogaléria: V jednote myslí a sŕdc...