Večer s Máriou Wardovou v Prahe

Večer s Máriou Wardovou v Prahe

Mária Wardová – žena, ktorá počas celého svojho života je verná Bohu a jeho vôli. Táto črta z Máriinho života sprevádzala stredajší prvý februárový večer v pražskej komunite všetkých, ktorí prijali pozvanie osláviť sviatok Márie Wardovej.

Stretnutie začalo svätou omšou celebrovanou P. Josefom Šedivým, veľmistrom Rytierského rádu Križovníkov s červenou hviezdou. Formulárom sv. omše  zo spomienky Najsv. Mena Ježiš sme si chceli symbolicky pripomenúť hĺbku života Márie Wardovej. Jej prvé a posledné slovo bolo Ježiš.

Večer pokračoval krátkou prezentáciou inšpirovanou obrazmi Maľovaného života o hľadaní životnej cesty zakladateľky Congregatio Jesu. Jej odvaha a vernosť Božej vôle boli oslovujúcim podnetom do života všetkých zúčastnených.

Spoločné agapé, vzájomné zdieľanie či osobné  rozhovory vyplnili ďalšie minúty príjemného stretnutia s ľuďmi, ktorí navštevujú náš kostol a sú našimi dobrodincami či priateľmi.

Sestry CJ z Prahy