Vianoce pre druhých

Vianoce pre druhých
V rámci projektu Vianoce pre druhých sme so žiakmi Strednej zdravotnej školy v Banskej Bystrici zapojili svoju šikovnosť a tvorivosť; napiekli sme vianočné pečivo a zhotovili vianočné pozdravy. Napečené koláčiky sme rozdelili pre dve skupiny – deti v detskom domove a ľuďom v núdzi v mestskej charite. Prežili sme spolu dve popoludnia a po skupinkách sme navštívili spomínané zariadenia. Vianočné pozdravy od žiakov sú určené pre pedagógov, ktorí sa stretnú na vianočnom posedení tento týždeň. Naši študenti sú úžasne kreatívni a veľkodušní, vedia darovať svoj čas a schopnosti pre iných. Navzájom sme sa zblížili a urobili krok k druhým. Aj o tom je Advent.                                                

Sestry Congregatio Jesu, Banská Bystrica 

Fotogaléria: Vianoce pre druhých