Víkendovka v Starej Ľubovni

 Víkendovka v Starej Ľubovni

V spolupráci s animátormi z rôznych spoločenstiev v Starej Ľubovni, pod vedením Majky Stanislavovej, sme v dňoch 13 - 14. 5. 2016 zorganizovali víkendovku pre prvoprijímajúce deti. Účasť detí bola takmer stopercentná. Cieľom týchto už tradičných víkendoviek je duchovná formácia detí a skúsenosť spoločenstva lásky. 

Víkendovky v Starej Ľubovni začal organizovať dp. Laskoty s našou sr. Laurou. Mnohé deti práve cez túto skúsenosť objavia v sebe skutočnú túžbu po Ježišovi. Bohu vďaka za tento čas aj za všetky milosti, ktorými nás dobrotivý Pán zahrnul.