Vstup do postulátu

Vstup do postulátu

Dňa 8.9.2016 vstúpila do postulátu Congregatio Jesu Lucia Vojtašáková. V kaplnke Ducha Svätého v Ružomberku ju počas sv. omše, ktorú celebroval p. Ondrej Gabriš SJ, prijala do tejto etapy formácie sr. Helenka. Túto radostnú udalosť sme zdieľali v spoločenstve viacerých sestier: okrem sr. Helenky a domácej komunity sa slávnosti zúčastnili aj sr. Serafia, sr. Bernarda a sr. Archanjela. Po sv. omši sme spolu pri večeri zažili pekné chvíle obohatené o spomienky sestier na časy svojej formácie. Bol to pre nás všetky veľmi požehnaný a obohacujúci čas.

            Lucia pochádza z Rabčíc na Orave. Vyštudovala v Trnave učiteľstvo náboženstva a matematiky a päť rokov pracovala ako učiteľka. Počas postulátu bude členkou komunity v Ružomberku. Sprevádzať ju bude sr. Simeona. Vkladajme ich obe s vďačnosťou i s prosbami o všetky potrebné milosti do našich modlitieb.

 

Sestry z Ružomberka