Výlet deti k Jordánu

Výlet deti k Jordánu

V druhú veľkonočnú nedeľu usporiadla farnosť Najsv. Spasiteľa, do ktorej patrí naša škola, výlet k Jordanu. Deti, ktoré prijmu tento rok Eucharistiu a Ducha Svätého spolu so svojimi katechétmi sa dali dokopy. Dvoma autobusmi sme vyrazili von z Jeruzalema. Najskôr sme mali sv. omšu v Beit Hanina, kde je nový františkánsky kostol a početné kresťanské spoločenstvo. Po omsi typicky “arabskej” sa pridali deti z tejto farnosti a  už na troch autobusoch sme smerovali k Jordanu. Po krátkej katécheze sme si obnovili krstné sľuby. Náš kňaz abuna Ferraz nás pokropil vodou a pokračovali sme ďalej do Jericha. V krásnom oddychovom Banánovom parku sme spolu s deťmi vychutnávali jeho krásy. Po vyše troch hodinách zábavy sme sa vrátili späť do Jeruzalema. Bola som maximálne unavená, veď u nás je už aj poriadne horúco, no bola to príležitosť spoznať sa s inými katechétmi z cirkevných škôl, vzájomne sa  povzbudiť a hlavne stráviť čas s deťmi inak ako v škole. Pre budovanie vzťahov je to veľmi potrebné :) .

Sr. Júlia