Výlet mladých do Karpát na Ukrajine

Výlet mladých do Karpát na Ukrajine

V nedeľu 18. júna sme spolu s mladými z našich farností vyrazili autobusom zo Zakarpatia do údolia Karpát, aby sme pripravili a zrealizovali náš druhý tábor pre deti. Cestovali sme zhruba 5 hodín, možno aj viac. Keď sme konečne dorazili na miesto, potešili sme sa krásnemu prostrediu i čistému horskému vzduchu. Podobne aj tento tábor sa niesol v duchu Fatimy, konkrétne v duchu cností Panny Márie, ktoré časom akosi upadli do zabudnutia. Naši puberťáci vedia o zjaveniach Panny Márie veľmi málo, no ešte menej vedia o deťoch, ktorým sa zjavila Panna Mária zjavila. Preto sme po každodennej katechéze mali prácu v skupinách, kde bola konkrétna aktivita na konkrétnu cnosť Panny Márie. Spoločne sme sa zamýšľali, ako by sme si ich mohli aj my osvojiť a praktizovať vo svojom bežnom  živote. Modlili sme sa každý deň ruženec, aby sa v našej krajine skončila vojna a zavládol pokoj. V utorok sme sa vybrali na najvyššiu horu Ukrajiny, na Hoverlu /2061m/. Deti boli veľmi šťastné, že mohli zdolať najvyšší vrchol krajiny. Okrem katechéz a prác v skupinách sme mali rôzne súťaže, hry, spev, ba aj tanec. Taktiež sme ich učili vyrábať ružence na ruky, čím sme ich nenápadne motivovali konať dobro (aj obdarovaním a výrobou darekov). 24. júna sme sa unavení, ale duchom obohatení, všetci vrátili domov s mnohými spomienkami a zážitkami.

Fotogaléria: Výlet mladých do Karpát na Ukrajine